Algemene voorwaarden

[under construction]

Hoplala

Ine Saey

adres nodig??

+32 472 29 26 33

contact@ hoplala.be

BTW BE

IBAN BE80 7360 6602 9277

ALGEMEEN

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en opdracht tussen klant en Hoplala. Bij een overeenkomst tussen klant en Hoplala, gaat de klant akkoord met deze voorwaarden. Daarom dat elke bestelling via ons bestelformulier op de site moet worden ingevuld.

KWALITEIT & SERVICE

Bij Hoplala kies je voor een persoonlijke service en kwaliteit. Hiervoor werk ik nauw samen met vaste partners die kwalitatief drukwerk kunnen garanderen. Geboortekaartjes worden steeds digitaal gedrukt, tenzij anders overeengekomen. Verzending van het drukwerk naar België en Nederland gebeurt via pakketdienst DPD.

GEGEVENS KAART

De klant is zelf verantwoordelijk voor het controleren van (spellings)fouten. Na het akkoord van de klant is Hoplala niet verantwoordelijk voor de juistheid van gegevens. Om schrijffouten te vermijden worden de nodige gegevens (naam, geboortedatum, gewicht en lengte) vlak na de geboorte per sms doorgestuurd. Dit kan op het nummer 0472 29 26 33. Wanneer de klant een geboortekaartje op maat wil en hiervoor tekst of beeldmateriaal aanlevert, is hij/zij zelf verantwoordelijk voor het gebruiksrecht en de kwaliteit. Hoplala kopieert geen bestaande ontwerpen of gebruikt geen afbeeldingen waarop auteursrecht rust.

KLEUREN

Kleuren op het beeldscherm kunnen afwijken van de werkelijk gedrukte geboortekaartjes/producten. Dit kan te wijten zijn aan de foutieve instelling van je beeldscherm, weersomstandigheden, papiersoort,… Ook kunnen de kleuren van het geboortekaartje en de eventuele extra’s in kleur verschillen. Dit omdat deze niet op dezelfde ondergrond (papiersoort, stickers vs kaart) gedrukt worden. Eventuele aansprakelijkheid van Hoplala blijft beperkt tot fouten in de productie van de kaarten.

ANNULEREN

Indien u een bestelling wil annuleren dient u dit binnen 24 uur na het plaatsen van uw bestelling te doen via e-mail (hoplalastore@gmail.com).Wanneer de eerste digitale versie van een kaart is doorgestuurd en u wil nog annuleren, zal er een kost worden aangerekend. Deze variëren naargelang de verschillende opties:

  • Optie 1: 30 euro
  • Optie 2: 50 euro
  • Optie 3 en 4: 75 euro

Indien de geboortekaartjes of extra’s al in productie zijn, dient het volledige bedrag betaald te worden.

PRIJZEN EN BETALING

Prijzen bij de artikelen zijn in euro’s, inclusief 21% BTW. Voedingswaren hebben een tarief van 6% BTW. Wanneer de laatste digitale versie van het kaartje verstuurd is, wordt er een factuur mee verzonden. Dit dient binnen de 14 dagen en voor het drukken betaald te worden.

Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijtrente verschuldigd ten belope van 12% op het factuurbedrag. Tevens is er als schadebeding en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 20% van het factuurbedrag, met een minimum van 75 euro.

LEVERING

De levering van geboortekaartjes gebeurt binnen de twee werkdagen na het doorsturen van de gegevens. De levering gebeurt steeds zo snel mogelijk, we werken met een garantiepakket waardoor het de volgende werkdag of zaterdag geleverd wordt. Wij zijn niet verantwoordelijk voor problemen bij het postorderbedrijf waardoor de levering vertraging op loopt en kunnen hier bijgevolg in geen geval aansprakelijk voor gesteld worden. Dit kan zijn: stakingen, disfunctioneren van leveranciers, … .

De klant zorgt er bij het doorgeven van een leveringsadres voor dat er iemand aanwezig kan zijn op dit adres, zodat het pakket met kaartjes in ontvangst kan genomen worden. Bij afwezigheid neemt de koerier het pakket weer mee en wordt het pakket op een andere werkdag geleverd. Hoplala kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor een latere levering door dergelijke situaties.Het is ook mogelijk om de geboortekaartjes af te halen bij de drukker in Aarschot. Je kan deze voorkeur op voorhand (voor het opstellen van de factuur) doorgeven aan Hoplala.

Andere artikelen zoals doopsuiker etc verzenden we met Bpost. Deze worden op dinsdag en donderdag verzonden. Bpost rekent 1 werkdag voor het afleveren van jouw pakket. Het kan zijn dat het soms langer onderweg is door onvoorziene omstandigheden.

EXTRA`S

Enveloppen zijn in de prijs van de kaartjes bijgerekend. Eventuele extra’s zoals babyborrelkaartjes, labels, doopsuiker,…  worden apart verrekend. De prijzen van de extra’s staan duidelijk bij elk artikel vermeld in onze webshop. 

DRUKWERK

Hoplala werkt samen met betrouwbare partners waarvan gekend is dat ze kwaliteit leveren. Doch kan Hoplala niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele fouten door derden. Bij problemen/klachten neemt u best binnen de 24u contact op met Hoplala zodat er kan gekeken worden naar een gepaste oplossing.

AANSPRAKELIJKHEID

De totale aansprakelijkheid zal nooit meer bedragen dan de totale prijs die de klant betaald heeft voor het schadegeval. Hoplala kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diensten van derden (postorderbedrijf, drukker).

KLACHTEN GEBOORTEKAARTJES

Indien de geleverde geboortekaartjes niet naar wens zijn, dient de klant binnen de 24 uur na ontvangst contact op te nemen met Hoplala. Dit kan gebeuren via mail of telefoon.

RETOUR PRODUCTEN

Indien de geleverde producten (met uitzondering van gepersonaliseerde items, voedingswaren en planten) niet naar wens zijn, heb je 14 dagen, dag na verzending, de tijd om de producten te retourneren. Je brengt ons eerst door middel van e-mail of telefoon op de hoogte de producten te willen retourneren. De producten dienen in de originele verpakking te zitten en mogen uiteraard niet gebruikt zijn. Van zodra wij de producten goed ontvangen en gecontroleerd hebben, schrijven we het betreffende bedrag (exclusief de eerste verzendkosten) terug op de rekening waarvan we het ontvangen hebben. De verzendkosten voor retour zijn voor rekening van de klant.

PRIVACY

Uw persoonsgegevens worden door Hoplala verwerkt voor klantenbeheer, op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw bestelling/aankoop en voor direct marketing  (/om u nieuwe producten of diensten aan te bieden) op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Indien je niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op hoplalastore@gmail.com. Via dat adres kan je ook altijd vragen welke gegevens wij over je verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen. Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel). Een meer uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak van gegevensverwerking vindt u op deze pagina.

AUTEURSRECHT

Op alle afbeeldingen die je op deze site vindt, rust auteursrecht. De ontwerpen mogen nooit nagemaakt, vermenigvuldigd of verspreid worden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Hoplala. Om deze reden staat op elk geboortekaartje het logo van Hoplala gedrukt. Bij overtredingen worden gerechtelijke stappen ondernomen.Het ontwerp van ieder geboortekaartje blijft eigendom van Hoplala.

WIJZIGING

Hoplala is ten alle tijden gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen.

JURIDISCH

Alle geschillen over de uitvoering van deze overeenkomst zullen worden beslecht naar Belgisch recht. En zijn uitsluitend de rechtbanken of de vrederechter territoriaal bevoegd van de plaats waar de verkoper zijn uitbatingszetel, hoofdzetel of woonplaats heeft, tenzij de verkoper er de voorkeur aan geeft te dagvaarden voor de bevoegde rechtbanken van de woonplaats van de koper.